Gebruikers

Hieronder treft u een overzicht aan van de gebruikers van De Elleboog en hun contactadressen aan.

De Algemene Senioren Vereniging Rheden-Rozendaal (A.S.V.R.)
De seniorenvereniging houdt ledencontactmiddagen en de algemene ledenvergadering.
Kijk voor meer informatie ook op de website
Contactpersoon : mevrouw Jose Schutten, telefoon 06-20992604
Email: senioren.rheden-rozendaal@outlook.com

BINGO
Op de eerste dinsdag van de maand is er Bingo in De Elleboog.
Inlichtingen bij : mevr. Kristien Tamminga 06-51882038 .wij starten weer op dinsdag 1 maart aanvang 13.30 uur. Er is een mooie prijzentafel.


BRIDGE – Velpse N.R.B.C. Bridgeclub Doublet

Deze bridgeclub (N.R.B.C. staat voor Niet-rokers Bridge Club Doublet) is opgericht in mei 992.
Er wordt gespeeld op de maandagavond.
Meer informatie over de bridgeclub vindt op de website7.
Secretaris AO : Ank Wagelaar
Email:

 

BRIDGE – V.B.C. Velpse Bridgeclub

Er wordt gespeeld op woensdagmiddag.
Contactpersoon : de heer Hans Stevens, voorzitter, telefoon 026-3620011

 

GYMNASTIEK voor bewoners van Nieuw Schoonoord
Er wordt op woensdagochtend in De Elleboog gymnastiek gegeven voor ouderen.
Leidster is Henny Kemp, telefoon : 026-4954912 of Email kemp.v.oeveren@chello.nl

 

Harmonia is de naam van de Nederlandse vereniging van spiritualisten.
De afdeling Arnhem houdt enkele keren per maand op vrijdagavond een bijeenkomst in de Elleboog.
Secretaris van de afd. Arnhem is mevrouw Edie-van Nie, telefoon 026-3342107
Meer informatie is te vinden op de website www.harmonia-arnhem.nl


Italiaanse les
Elena Giacchini geeft eenmaal per 14 dagen op woensdagochtend lessen Italiaans in Nieuw Schoonoord.
Nadere inlichtingen en aanmelden  via ELENA.GIACCHINI@GMAIL.COM


Katholieke Ouderenbond (K.B.O.) afd. Rheden-Rozendaal

Deze seniorenvereniging houdt voor de kern Velp en Rozendaal ledencontactmiddagen in
De Elleboog. Voor de kernen Rheden en Dieren worden ledencontactmiddagen gehouden in het Dorpshuis van Rheden. De activiteiten – die samen met de Protestants Christelijke Ouderenbond P.C.O.B. worden georganiseerd – staan met onderwerp en data vermeld in het jaaroverzicht activiteiten op de website van de afdeling.
Meer informatie over de afdeling vindt u ook op de website.
Secretaris : mevrouw E.A.M. Bonnier-Verhoeven, telefoon 026-3614836
Email: beikeverhoeven@gmail.com

 

Koersbal
Op de vrijdagmiddag wordt er koersbal gespeeld. Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Contactpersoon is Ben Neger, telefoon : 026-3648553


Meer bewegen voor ouderen

Op de maandag- en dinsdagochtend is er meer  bewegen voor ouderen.
Docente is Gerrie van Beek, telefoon 0619680425 of Email : Gerrie.van.beek@hetnet.nl

 

Ontmoetingsochtend voor senioren
Op de woensdagochtend is er een gezellige ontmoetingsmogelijkheid in De Elleboog.
Contactpersonen zijn :
Berthy Heling , telefoon 026-3635421               Email :har.ber.heling@hetnet.nl en                   Gerda Allmendinger , telefoon 026-3634435   Email : gerda.allmendinger@kpnmail.nl

 

Pilates-Body-Control
Op maandag van 15.15 tot 19.00 donderdag van 19 tot 21.15 en zaterdag vanaf 8.45 tot 12.15 uur geeft Wilma van Kempen Pilates-lessen in De Elleboog. 

Meer informatie over Pilates is te vinden op pilatesbodycontrol.nl
Contactgegevens : Wilma van Kempen
Telefoon 06 33045480 en of Email :  Wilma@pilatesbodycontrol.nl

 

Protestants Christelijke Ouderenbond (P.C.O.B.) afd. Rheden-Rozendaal
Deze seniorenvereniging houdt voor de kern Velp en Rozendaal ledencontactmiddagen in
De Elleboog. Voor de kernen Rheden en Dieren worden ledencontactmiddagen gehouden in het Dorpshuis van Rheden. De activiteiten – die samen met de Katholieke Ouderenbond K.B.O.
worden georganiseerd – staan met onderwerp en data  vermeld in het jaaroverzicht activiteiten
op de website van de afdeling. Meer informatie over de afdeling vindt u ook op de website.
Secretaris : mevrouw Gerry Kisjes, telefoon 026-3645967
Email: pcobrhedenrozendaal@gmail.com

RIJBEWIJSKEURING voor het Centraal Bureau Rijbewijzen
Wekelijks vinden er keuringen plaats.
Keuringsarts is J. van Remmen, Velp.
Meer informatie over deze keuring kunt u vinden op INFO Procedure Rijbewijskeuring.

Stichting STOER (Senioren Ondersteunen Elkaar in Rheden/Rozendaal)
Algemene informatie kunt u vinden op de infopagina Stoer
De coördinator van Stichting STOER kunt u bereiken onder kantoortijden bereikbaar op
maandag, dinsdag en donderdag onder kantoortijd
Telefoon : 026-3611975 of  06 11608924 Hermien Marsman E::info@stichtingstoer.nl

Stuifzand, Studiekring voor ouderen.
Op dinsdag om de veertien dagen wordt er van 14.00 uur- 16.00 uur vergaderd.
Algemene informatie is te vinden op de website.
Contactpersoon mevrouw Gerda TeunissenvanManen

telf. 026-7024198 E-mail : gerda.tvm@zonnet.nl

 

Tai Chi Tao en Qigong
Op donderdagochtend en donderdagmiddag worden door Marijke van der Kraan lessen Tai Chi Tao en Qigong gegeven 9.00 tot 10.00 uur van 10.15 tot 11.15 (deels stoel oefeningen ) van 11.45 tot 12.45 (ergo-taichi voor deelnemers met beperkingen) en van 13.00 tot 14.00 bij goed weer in de tuin van Nieuw-Schoonoord.

Aparte lessen voor deelnemers met fysieke beperkingen.

Meer informatie kunt u vinden op de website www.taichitaodoetinchem.com
Voor telefonisch contact: Telefoon: 06 12372609 of Email: taichitao@live.nl

YOGA – Yoga met Margot Metz
Margot Metz geeft Yogalessen op dinsdagmiddag van 16.15 uur tot 17.15 uur en van 17.30 uur tot 18.30 uur
Voor informatie of aanmelding : Telefoon: 026 3649208.

 

YOGA voor dames 55+
Oefeningen zowel op de stoel, en (indien mogelijk) op de mat.
Het persoonlijk niveau kan aangepast worden.  Reguliere yogalessen op maandagochtend 9.30 – 10.30 uur 55+ yoga lessen . Basis de Hatha-yoga, gevarieerd met Yin-, Dru- en Kundalini- yoga. 11.15 – 12.15 uur 55+ aangepaste yogalessen met oefeningen/houdingen zittend op de stoel , staand naast de stoel en indien mogelijk , liggend op een matje.                                              Docente is Grace Luijkenaar.
Voor informatie kunt u bellen naar 026-4953900 of 06-45181047

Email: happygrace17@hotmail.com