Bestuur

logo stichting juli14

Stichting de Elleboog heeft als doel het beheer en de exploitatie van het trefpunt de Elleboog.
De gemeente Rheden verleent de stichting hiervoor een subsidie. Voorwaarde is dat zij activiteiten mogelijk maakt die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van de ( oudere ) inwoners van de gemeente Rheden, in het bijzonder van het dorp Velp. De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers.

Het bestuur van de stichting bestaat vanaf 1 februari 2019 uit:

Jos Cremers, voorzitter                                            joscremers4@upcmail.nl

Nico Allmendinger, penningmeester                          nico.allmendinger@kpnmail.nl

Elly de Bruijn, secretaris                                          ellydebruyn@upcmail.nl

Anja Stekelenburg-Cornelissen, lid                           anjastekelenburg@kpnmail.nl